Алексансър Симов:Сериозно съм притеснен от политическата подготовка на младото поколение в Демократична България.

Сериозно съм притеснен от политическата подготовка на младото поколение в Демократична България. Минавам покрай Народния театър и един приветлив и лъчезарен младеж ме спира и ми вика: “Заповядайте в нашето Демократично кафене – предлагаме страхотно кафе”. Погледнах го с учудване. Не знае ли, че покрай него минава Велзевул?
После се сепнах – нима дотам съм зарязал ДБ в своето творчество, че вече са ме изкарали от списъците с враговете? Почнах да се гърча екзистенциално. Добре, че се появи представител на старото поколение, който разпозна архиврага.


Прави му чест, че ми подаде брошурка на Ивайло Мирчев и някакво вестниче и почти умолително обяви: “Дали ще ни подкрепите на изборите?”. Уверих го, че по-скоро ще ми изсъхне ръката отколкото да го направя, но се разделихме като приятели.
Не е малко това в този прекрасен и гневен свят.

Александър Симов, фейсбук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *