НС нареди на Василев да спре да харчи.

Народното събрание включи в дневния ред за вчерашното заседание и гласува проект на решение за гарантиране на финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България. Вносители на проекторешението са председателят на комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев от ДПС и Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС. Решението бе гласувано със 131 гласа “за”, съобщи БТА.

Парламентът

Проекторешението предвижда министърът на финансите незабавно да преустанови разходите по консолидираната финансова програма (КФП) с изключение на разходите за пенсии, трудови възнаграждения, неотложни социални плащания и падежиращи плащания по държавния дълг – до назначаването на служебно правителство.

Освен това с решението се задължава в срок до 9 април 2024 г. министърът на финансите да предостави на Народното събрание пълен отчет за разполагаемата ликвидност и планираните разходи по дати за периода от 4 април до 10 април 2024 г., включително, да задели неснижаем остатък по единната сметка в размер, достатъчен за обезпечаването на плащанията за пенсии за месец април 2024 г.

По време на обсъждането Теменужка Петкова заяви, че решението се предлага с намерението да се минимализира риска от нецелесъобразни разходи на публичните средства.

КФП (консолидираният бюджет) съдържа публичните разходи, като освен републиканския бюджет, в нея влизат още бюджетите на съдебната власт, общините, на ДОО, НЗОК, ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове към министерства и ведомства, както и европейските средства.

На последното си заседание правителството в оставка прие решение за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации.

Приемането на това решение, правителството мотивира с изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 г., в който за преодоляване на такива диспропорции са предвидени 268 850 000 лв. Подобна целенасочена и координирана инициатива се прави за първи път, отбелязаха от правителствената пресслужба. 

Виж ощеТютюневите акцизи пълнят хазната

Премиерът в оставка Николай Денков каза, че се повишават заплати за всички нива, като се намалява значително разликата между съществуващите реални минимални и максимални размери на заплатите – от почти пет пъти, колкото е разликата в момента, до около 2,5 пъти. Повишава се средната заплата на всички нива в администрациите, добаво Денков.

Новите размери на индивидуалните основни месечни заплати се определят считано от 1 януари 2024 г., заяви в сряда премиерът в оставка.

По време на обсъждането в парламента Никола Минчев от ПП-ДБ заяви, че проектът на ГЕРБ и ДПС на решение задължително трябва да мине през постоянна комисия.

Йордан Цонев заяви, че Народното събрание се е потрудило много и затова предложи в четвъртък работата му да започне от 10:00 часа, за да могат колегите да си починат. Предложението на Цонев бе гласувано с 87 гласа “за”, 36 – “против” и двама въздържали се.

След гласуването на решението, малко след 00:30 часа заседанието на парламента бе прекратено. Днешното заседание на Народното събрание продължи повече от 15 часа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *