Георги Кадиев:Зърното пада на световните борси.

Зърното пада на световните борси.
Влизането на украинско зърно ще натисне още цената.
Естественият ход на зърнопроизводителите ще е да намалят себестойност, като свалят рентата на 20-30 лв./декар от сегашните около 100 лв./декар.
От което ще пострадат не “терористите” с яхти и майбаси, а десетки и стотици хиляди собственици на земя.
Ако Денков не разбира това, не му е там мястото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *