Експериментът “Вселена 25” е един от най-ужасяващите експерименти в историята.

Експериментът “Вселена 25” е един от най-ужасяващите експерименти в историята на науката, който чрез поведението на колония от мишки е опит на учените да обяснят човешките общества…
Идеята за “Вселена 25” е на американския учен Джон Калхун, който създава “идеален свят”, в който да живеят и да се размножават стотици мишки. По-конкретно, Калхун строи така наречения “Рай на състезанията“, специално проектирано пространство, където гризачите имат изобилие от храна и вода, както и голямо жилищно пространство. В началото той поставя четири двойки мишки, които за кратко време започнват да се възпроизвеждат, което води до бързо нарастване на популацията им. След 315 дни обаче възпроизводството им започва да намалява значително. Когато броят на гризачите достигна 600, сред тях се образува йерархия и тогава се появяват така наречените “нещастници”. По-големите гризачи започват да атакуват групата, в резултат на което много мъжки започват да се “чупят”“ психологически. В резултат на това женските не се предпазват и на свой ред стават агресивни към малките си. С течение на времето женските показват все по-агресивно поведение, елементи на изолация и липса на репродуктивно настроение. Има ниска раждаемост и в същото време повишена смъртност при по-младите гризачи. Тогава се появява нов клас мъжки гризачи, така наречените “красиви мишки”. Те отказват да се чифтосват с женски или да се “борят“ за своето пространство. Всичко, което ги интересува, е храна и сън. В един момент “красивите мъже“ и “изолираните жени“ съставлявали по-голямата част от населението на идеалния свят. Според Калхун етапът на смъртта се състои от два етапа: “първа смърт“ и “втора смърт“. Първият се характеризира със загуба на цел в живота отвъд простото съществуване – липса на желание за чифтосване, подрастване или установяване на роля в обществото. С течение на времето смъртността на младите достига 100%, а възпроизводството достига нула. Сред застрашените плъхове се наблюдава хомосексуалност и в същото време се увеличава канибализмът, въпреки факта, че има много храна. Две години след началото на експеримента се ражда последното дете в колонията. През 1973 г. той убива последната мишка във вселена 25. Джон Калхун повтаря същия експеримент още 25 пъти и всеки път резултатът е един и същ. Научната работа на Калхун е използвана като модел за тълкуване на социалния колапс, а изследванията му служат като фокусна точка за изучаване на градската социология.
В момента виждаме директни паралели в днешното общество… слаби, феминизирани мъже с малко или никакви умения и без защитни инстинкти…
и прекалено възбудени и агресивни женски без майчински инстинкти.
(Едоардо де Блазио)
От стената на Hristina Bogdanova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *