Безплатни сметки в банките за бедни.

От 1 септември 2023 г. физическите лица могат да си откриват платежна сметка за основни операции (ПСОП), като тази сметка ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Според Директивата за платежните сметки /2014/92/ЕС/, по силата на която се въвежда платежната сметка за основни операции, тази безплатна сметка има за цел осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители.

Безплатната сметка в Европа, преди да бъде регламентирана с Директива, беше създадена за бежанци, мигранти, които нямат средства и възможности за собствени приходи, но да могат да се възползват и да са част от банковата система на съответната страна.

За български граждани тази възможност беше осигурена с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, гласувани с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. При обсъждането в пленарна зала предложението срещна съпротива на опозицията, с аргумента, че в малките населени места няма банкомати и ПОС-терминали. Финансовият министър Асен Василев обяви, че са водени разговори с “Борика” във всички пощенски клонове да се инсталират терминали, на които да може да се тегли също без такса.

Идеята в пленарна зала за безплатната сметка дойде след като беше решено фирмите със 100 и повече служители да са задължени да плащат трудовите възнаграждения единствено по банков път. Първоначалната идея това да важи за фирми над 50 служители беше отхвърлено, защото срещу него се обявиха от ресторантьорския и хотелиерския бизнес.

Все още няма официална информация за интереса към безплатните сметки, но и не се очаква такъв. Всъщност отпадането на малките предприятия с над 50 наети да превеждат заплатите само по банков път лишава много хора от правото да си разкриват безплатна банкова сметка. Законодателят изключи от това задължение и хората, които работят по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Така със закон беше наложено ограничение за много уязвими български граждани. Освен това, съществуващите клиенти на банките няма да ползват такъв тип сметки.

pause-btn
no-sound

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *