Отново поскъпване на парното.

Цените на топлинната енергия ще се повишат минимално от 1 юли. Това става ясно от доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия, и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор “Топлоенергетика”, считано от 1 юли.

Средно с 0,05 процента поскъпване на парното и топлата вода за клиентите на “Топлофикация София” се предвижда в доклада. Средното повишение на цените в Пловдив на “ЕВН България Топлофикация” ще е с 0,14 процента. За “Топлофикация Плевен” средното увеличение на цената на топлинната енергия ще е 0,07 на сто, за “Топлофикация Бургас” – с 0,28 процента, за “Веолия Енерджи Варна” – 0,35 на сто, за “Топлофикация Враца” – 0,05 процента, за “Топлофикация ВТ” – 0,11 на сто. Най-голямото поскъпване на топлинната енергия – средно с 11,45 на сто, е за клиентите на АЕЦ “Козлодуй”. Цената на парното и топлата вода ще бъде по-ниска средно с 0,66 процента за клиентите на “Топлофикация Перник”.

Според направените от ведомството изчисления, електроенергията за бита ще поскъпне средно с 3,6%.

Според направените изчисления на КЕВР най-голямо ще бъде увеличението на тока в Североизточна България с 4,24%, а най-малко за клиентите в Югоизточна – 3,41%.

Предлаганото изменение на цените е:

“Електрохолд Продажби” – 3,44%, ЕВН България Електроснабдяване – 3,41%,  Енерго-Про Продажби – 4,24%,  ЕСП “Златни пясъци” – 18,04%.

На 1 юни от 10:00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор “Топлоенергетика”, считано от 1 юли 2023 г., става ясно от проектопрограмата на регулатора.

След това комисията ще вземе окончателно решение за цените на свое закрито заседание.

ИЗБРАНО

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *