Николай Марков:Излиза поредната, свише овластена, политическа отрепка и ти обяснява как е загрижена за твоето физическо и психическо здраве.

Новините днес.

Купчина от овъглени тела на невръстни деца, има и близнаци, техните родители и други пътници. Масова сеч на магистралата! Следва пожар в дом за стари хора, където има овъглени други трупове. Показват без прекъсване кадри от лобното им място. И за десерт, най-голям брой на жертви от Ковид в историята на инфекцията! Показват колички с трупове на умрели и как пъхат в чували мъртвите.

След този иновационен вид държавно организиран тероризъм, излиза поредната, свише овластена, политическа отрепка и ти обяснява как е загрижена за твоето физическо и психическо здраве. И не само.

Ех, да ми паднете само някога в ръцете, господа терористи! Ще ви покажа чуден свят, отвъд всяко ваше въображение! Заслужено.

Николай Марков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *