Анна Заркова: Добре, че не може да се огледаме вътрешно.

Благодарение на Бога все още няма на земята огледало, което да показва хората не само външно – с тоалетите, прическите и лицата, но и вътрешно – със злобата, с алчността, себичността и завистта в душата. Представете си само – докато гледате в този тъжен ден телевизия и четете тук язвителните коментари… – какви грозни гледки ни спестява Господ с това.

Анна Заркова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *