Елена Гунчева: Менгеле Кацаров ни плаши със затвор, ако не се съгласим с абсурдните му мерки.

ТО ЗА ГЕНОЦИД МОЖЕ И ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР ДА ИМА!

Омръзна ми продажници да ни плашат. Опитаха се да ни втълпят страх и паника. Опитаха се да ни подложат на медицински експерименти и фашизъм. Опитаха се да ни затворят без право да излизаме. Опитаха се да ни оставят без работа и доходи. Опитаха се да си правят опити с децата ни.

Днес Менгеле Кацаров ни плаши със затвор, ако не се съгласим с абсурдните му мерки, написани в една хвърчаща заповед, която се променя през два дена и противоречи не само на Конституцията, но и на редица международни актове в защита на гражданските права и свободи. Самозабравиха се националните предатели. За пари са готови да ни унищожат! И за власт, естествено!

Вчера пък някаква Йористка заявява самодоволно, че за фалшив зелен сертификат трябвало затвор шест години. То според мен трябва толкова да се дават на преподавател, който пусне подобно интелектуално чудо да вземе диплома по право, ама това е тема на друг разговор. Явно престъпниц.ите в държавата свършихе, та погнаха хората, които мислят. Впрочем мисленето винаги е било престъпление за управляващите.

Наказателен кодекс:
Чл. 418. (Нов – ДВ, бр. 95 от 1975 г.) Който с целта по предходния член:
а) незаконно лиши от свобода членове на расова група хора или ги подлага на принудителен труд;
б) поставя в действие мерки за възпрепятствуване участието на расова група хора в политическия, социалния, икономическия и културния живот на страната и за преднамерено създаване на условия, които препятствуват пълното развитие на такава група хора, в частност, като лишава нейните членове от основните свободи и права на гражданите;
в) постави в действие мерки за разделяне населението по расов признак чрез създаване на резервати и гета, чрез забрана на смесени бракове между членове на различни расови групи или чрез експроприация на принадлежаща им поземлена собственост;
г) отнема основни права и свободи на организации или лица, понеже те се противопоставят на апартейда,
се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Чл. 416. (1) Който с цел да унищожи изцяло или отчасти определена национална, етническа, расова или религиозна група:
а) причини смърт, тежка телесна повреда или постоянно разстройство на съзнанието на лице, принадлежащо към такава група;
б) постави групата в такива условия на живот, които водят към нейното пълно или частично физическо унищожение;
в) предприема мерки, насочени към възпрепятствуване раждаемостта сред такава група;
г) (изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) насилствено предава деца от една група в друга, се наказва за геноцид с лишаване от свобода от десет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.

За длъжностните престъпления и другите нещата са ясни. И тоя случайник, назначен от Радев, да си затваря устата, че скоро ще трябва да отговаря за действията си! Които са престъпление срещу българският народ и децата ни!

Елена Гунчева, фейсбук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *