Слави Василев:Едно птиченце ми каза каква е схемата с допълнителните машини.

Едно птиченце ми каза каква е схемата с допълнителните машини, която изплува днес, една седмица преди вота. Ето я:

Фирмата доставчик – Сиела Норма, поръчва допълнители машини по свое усмотрение (и по нечия заявка). Сцерацият е бил тези допълнителни машини да се озоват до сертифицираните устройства, за да може някой да гръмне бомбата, че се фалшифицира вотът посредством наличието на допълнителни, нерегистрирани машини.

Не знам дали следите, но от няколко дни бившият премиер говори как “машините били пипани”. И е трябвало изведнъж, няколко дена преди изборите, вероятно във вторник, ГЕРБ да излезнат с инфомрацията как в склада “са открити” допълнителни машини до сертифицираните.

Само че днес, един съвестен човечец, пазачът отговарящ за входа на склада, където се съхраняват сертифицираните машини за вота, забелязва, че се доставя и “друга стока” – въоросните допълнители устройства, които не били упоменати в протокола, с който той разполагал. Осъмнил се защото имало един тир в повече. Алармира. Машините не стигат до охранявания склад, където са сертифицираните устройства. Остават навън, където са и в момента. През това време поръчалите скандала разбират, че схемата е секнала, и решават мигновенно да обявят, че ги били “хванали по боксерки”.

От Сиела Норма (фирмата доставчик) казват, че нямат право да коментират, тъй като “подлежели на санкция”. Документите разменени между ЦИК и Сиела Норма – информация цитирана от БТВ новините от емисията преди малко, показват, че машините са собственост на доставчика. Същите публично заявява единствено, че машините били за “Албания, Грузия и за други дейстости”.

ЦИК казват, че не знаят какви са тези машини и същите 228 устроиства нямат общо с вота. ЦИК не е възлагало на доставчика – Сиела Норма, да поръчва каквито и да е било допълнителни устройства.

Сещай се какво е трябвало да стане. Да се внесе неяснота и съмнение за фалшификация на вота непосредствено преди неговото провеждане, за да може хората да се демотивират и да не гласуват. Кой има интерес от това оставям на въображението на всеки един от Вас. За разследващите журналисти в приятелската ми листа – разберете на какво основание Сиела Норма поръчва тези допълнителни машини и кой е платил за тях.

А от мен, гласувайте следващата неделя защото държавата ни наистина е завладяна от мутрите.

Слави Василев, фейсбук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *