Приходите от лихви на банките падат с над 1.3 млрд. лева за 10 г

Банките в страната стават все по-големи, тъй като активите им под управление растат до рекордните 131 млрд. лева към 31 август, спрямо 118 млрд. лева за 12 месеца по-рано. Какви изводи обаче могат да се изведат от изнесени преди дни данни от централната банка?

Ръст при таксите и комисионите

Ръст се отчита и при приходите от такси и комисиони, като те нарастват до 948 млн. лева, спрямо 799 млн. лева за година по-рано, или близо 18.7%.

В предходните години бяха отчетени респективно 875 млн. лева и 818 млн. лева за 2019 и 2018 г.

Приходите от лихви гонят 2 млрд. лева

Постъпленията от лихви достигат 1.997 млрд. лева, срещу 1.97 млрд. лева за година по-рано. Това обаче не е рекордна стойност, тъй като лихвите по кредитите, както за домакинствата, така и за бизнеса, се понижиха през последните години, а оттам идва и този спад от над 1 млрд. лева приходи за банките ни.

Справка на Profit.bg показва, че в предходните години тези суми неизменно са били между 2 и 2.4 млрд. лева. За 2014 и 2013 г. те преминаха 3 млрд. лева, а година по-рано дори достигнаха 3.2 млрд. лева.

Спрямо десет години по-рано този спад е от над 1.35 млрд. лева.

Какво се случва с печалбите на банките? 

В последните години е налице плавно повишение на постъпленията от такси и комисиони за сметка на понижението при лихвения доход. Или иначе казано – банките успяват да компенсират част от понижението при лихвите, т.е. по-ниските доходи, които получават от раздадените кредити с по-високи такси и комисиони.

Към 31 август 2021 г. печалбата на банковата система е 889 млн. лв., или с 204 млн. лв. (29.7%) повече спрямо отчетената за осемте месеца на 2020 г.

източник: profit.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *