Калин Манолов:На днешния ден през 1867 г. умира Георги Стойков Раковски – име-легенда.

На днешния ден през 1867 г. умира Георги Стойков Раковски – име-легенда, личност-символ, светъл пример за безкористно, неистово, неуморно, безрезервно и всеотдайно служене на род и на Отечество.Огромен, неизплатен и неизплатим е дългът на българската държава и на обществото ни към първоапостола на националната ни революция, поета-войвода, създателя на двете български легии, издателя и журналиста, дипломата и юриста, неустоимия красавец и задълбочения мислител, коравия котленец и изискан европеец, историка и военния стратег, фолклориста и краеведа Георги Стойков Раковски.

Да буди заспалите, да чертае нови хоризонти, да формулира несъзнаваните въжделения на сънародниците, да бъде сладкогласна лира и зовяща тръба – такова е божественото предопределение на най-харизматичната личност от епохата на Българското възраждане. Учител на бъдещи войводи и апостоли на освободителния порив у българския род, великият котленец ни е завещал послание-компас за идните поколения: “Любовта към отечеството превъзходи всичките световни добрини и тя е най-утешителната мисъл за човека на тойзи свят“.И тогава, и сега, любовта към Отечеството се е мерила с най-обективната мярка – отношението към Русия.

“Послушайте, братя Българе!Колкото пъти руските войски са минували Дунава, най-големи опустошения и разорения е претърпяло нашето бедно Отечество.Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни българи, че уж тях иде да освободи! Но нейната цел всякога е била да им разори милото Отечество и да ги преселва малко по малко в земите си. Нейната злобна политика се познава твърде отдавна и от това, щото тя ни в един си договор с Турция нищо добро не е споменала за Българи, ако и да е имала най-добри удобства за това. Тя всякога е само своята политика гледала, а собствено за завладетелните си планове е имала грижи, как по-добре да ги приложи в действие.”Откъс от брошурата на Раковски “Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите” издадена за пръв път през 1861 г. в Букурещ.

Поклон пред родолюбеца, преди век и половина прозрял колко опасна и убийствена за България е политиката на Москва!

автор: Калин Манолов, фейсбук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *