Колективна молитва към Бога

На 22 септември 2021г. – денят на независимостта
в 12.00 часа на обяд,
цѣлиять български народь
да спре своята дейность за 2 минути и
да отправи поглѣдь нагоре къмь нѣбето.

Само 2 минути за Бога сь:

  • благодарность, че ни е дадена най – благодатната земья
  • сь молба да ни се помогне да превъзмогнемь всички изпитания вь тези предизвикателни времена.

,,Първи англичаните направиха този опит.
След свършване на общоевропейската война, в цяла Англия се издаде заповед, на еди-кое си число, в точно определен час, за две минути да спре всякакво движение, всички фабрики, работилници, училища, всякакви заведения, и кой дето се намира, да отправи мисълта си към Бога, към невидимия свят, да се свърже с него.
Красив момент е този!
Две минути цял народ да посвети на Бога!
Ако един ден се определят пет минути — още по-добре.
Цяла Англия спря своя обикновен живот, своите ежедневни работи за две минути, за да се свърже с Бога.
Какво би било, ако цялото човечество определи един такъв момент за връзка с невидимия свят!
Мощна вълна би се разляла из целия свят!‘‘
Учителя

Учителья начѣрта мисията на българския народь:
,,България ще бъде духовѣнь кредиторь на целия свѣть.‘‘

,,Когато настане духовѣнь гладь на зѣмята, нахранете гладните.‘‘

,,Молитвите и формулите да нье се превеждать, а да се четать на български ѣзикь, на който ѣзикь имать най-голяма сила.‘‘

,,В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа.”

Силвия Дончева, астролог

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *