Какво се крие зад думите “Лека му пръст”?

Знаете ли, че когато казвате за някой покойник “Лека му пръст”, всъщност вие на практика неволно го проклинате?


Всъщност, тези думи се явяват древноримско проклятие към покойника. Ето как звучат те в пълния си вид: “Да ти е лека земята и пясъкът меко да те покрива, та да изровят костите ти псетата…” Такива епитафии били писани на надгробните камъни на ненавиждани хора…


В същото време обаче помнете, че ако станете свидетели на подобна ситуация трябва да имате разсъдителност и чувство за такт. Защото, ако чуете съсипан от скръб човек да казва на погребението или на помена на близкия си “лека му пръст…”, това едва ли ще е на-добрият момент да го вразумявате или да водите дискусии с него! Изчакайте удобен случай и внимателно му обяснете, че православните християни не употребяват този израз. Вместо израза “лека му пръст” или други негови производни, трябва да се помолим: Упокой, Господи, душата на Твоя новопредставлен раб (името) и му прости всички волни и неволни прегрешения и го дарувай с Небесното Си Царство”.


протоиерей Петър Гурянов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *