Война на войните!

Двайсет години след 11 септември войната с терора превърна САЩ в далеч по-милитаризиран актьор, както по света, така и у...