Политика

Видински митрополит Даниил:Изразяваме своето огорчение относно експулсирането от страната на руските духовници.

Изразяваме своето огорчение относно експулсирането от страната на предстоятеля и двама служители при храма - подворие "Св. Николай", гр. София...