Николай Марков:Какво казах на ДАНС?

Какво казах на ДАНС?

  1. …,че под продължаващото ръководството на другарите Пеевски и Борисов ДАНС е дъно.
  2. …, че за службата им е много важно да виждат бъдещето, а не миналото.
  3. …, че обект на профилактична дейност трябва да бъдат депутати, магистрати и министри.
  4. …, че професионалния капацитет на ДАНС има устойчива отрицателна добавена стойност.
  5. .., че всичко тече и всичко се променя.

6…, че трябва да се учат само от най-добрите т.е. от мен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *