Този, психично болен ли е или има разпореждане да ни вкара във война?

МИСЛЪ……

Този, психично болен ли е или има разпореждане да ни вкара във война, защото с първото се занимават едни, с бели престилки, а с второто други, с червени и черни тоги?!

Велимил Георгиев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *