Цончо Ганев:Има Бог.

✅ Плутарх: „По-скоро можете да построите град във въздуха, отколкото да закрепите една държава без религия и вяра в Бога.”

✅ Достоевски казва: „Хуманността, която отрича Бога – води до безчовечие.”

✅ Толстой: „Без Бога аз не мога да разбера света, нито да живея в света.”

✅ Цицерон: „Има Бог! Това е толкова ясно и общоизвестно, че аз се съмнявам в нормалния разум на оногова, който Го отрича.”

✅ Френският философ и математик Декарт казва: „Съществуването на Бога е по-достоверно и от най-достоверната геометрическа теорема.”

✅ Платон казва: „Бог е началото, средата и краят.”
☦️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *