Везни Неделя, 26 Мар 2023

Днес стойте настрана от всякакви драми и неясни отношения, защото само ще се натоварите допълнително. Старайте се да преценявате ситуациите и връзките си с околните според това какви са в момента, а не според това как биха могли да се развият в бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *