Рак Четвъртък, 15 Дек 2022

Каквото и да правите днес, работете в екип с други хора. Дори да творите нещо, пак може да потърсите насърчение или помощ за популяризация на творбите си. Спазвайте поетите ангажименти, ако държите на репутацията си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *