Телец Вторник, 13 Дек 2022

Днес вниманието ви ще бъде насочено към работата и служебните взаимоотношения. Ако очаквате отговор по служебен въпрос или има нужда някаква ситуация да бъде изяснена, днес това би могло да се случи. Преговорите по делови въпроси ще бъдат успешни – ще водите активна комуникация и има шанс да постигнете договореност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *