Тихомир Чергов:Нашите чичотомовци отново се показаха в казуса с Шенген и Холандия.

Сред черните в Америка има един специфичен oбиден израз за някои техни черни събратя- “Uncle Tom”.

“Чичо Томовците” са черни, които считат своите за нисши и примитивни, а белите за просветени, извисени интелектуално и духовно, цивилизовани и източник на морал и правда. Нещо като богове. Чичотомовците вярват, че единственият начин черните да се изкупят за своята примитвност и грешност е като безрезервно обслужват белите и печелят тяхното благоволение и потупване по рамото. За чичотомовците белият човек е винаги прав и единственият начин черните да се цивилизоват е като се борят за одобрението на белия човек.

В нашата България си имаме също чичотомовци – това е планктонът, гласуващ за ДБ и ПП. Имат абсолютно същата психика и житейска философия като тези, които черните презрително наричат Uncle Tom. За тях “белият човек, който е винаги прав и носител на морал и правда” е западноевропеецът, а сънародниците им са “черните”, които са грешни и примитивни, и трябва да се изкупят чрез подчинение пред западноевропеецът.

Нашите чичотомовци отново се показаха в казуса с Шенген и Холандия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *