Румен Радев:България подкрепя Косово.

Държавите от Югоизточна Европа споделяме обща цел за противодействие на инфлацията и гарантиране на сигурни енергийни доставки. Благодарение на активната политика на България през последните месеци ЕС активира механизма за макрофинансова помощ за всички страни от Западните Балкани. България е основният износител на електроенергия за нашия регион и може да окаже своевременна подкрепа на своите съседи. На срещата ни с президента Вьоса Османи-Садриу се договорихме институциите на България и Косово да сформират обща работна група за преодоляване на тежките предизвикателства в резултат на енергийната криза.

Процесът на европейска интеграция на Република Косово променя облика и е позитивен знак за целия регион. Важна стъпка в тази насока ще бъде присъединяването на Косово към Съвета на Европа, което ще укрепи демократичните процеси, върховенството на правото и защитата на човешките права в страната.

България подкрепя усилията на Република Косово да се изгради като модерна, демократична и многоетническа държава и съм признателен на президента Вьоса Османи-Садриу за поетия ангажимент, Косово да създаде необходимите условия гражданите на страната с българско самосъзнание и идентичност да получат равни възможности за своето представителство в политическия, обществения и културния живот на страната и да могат да съхраняват и развиват своите традиции, култура и идентичност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *