Тома Белев:Купуват ли дървата за огрев избори?

Купуват ли дървата за огрев избори, ме питат? Винаги отговарям, че нямам доказателства.
Днес случайно ми попадна отговор на министъра на земеделието Явор Гечев до народният представител от ДПС Ализан Яхова за осигурените дърва за огрев за населението от държавните горски предприятие. Поиграх си малко за да набера в ексел числата за всички 162 горски и ловни стопанства. Ето и резутата:
В България има 2 813 000 домакинства според НСИ в края на миналата година. До 22.11.2021 г., според министър Гечев, държавните горски предприятия са осигурили пряко дърва за огрев на 186 152 домакинства или 6,6 % от всички. Трийсет и едно горски и ловни стопанства (от всички 162) са осигурили дърва за половината от тези домакинства. Направих си труда да проверя коя е първа политическа сила в общините, които попадат в тези горски поделения – ДПС и ГЕРБ си делят тези места, като общините в които ДПС е първа сила са с лек превес по брой домакинства получили дърва за огрев от държавните горски предприятия. Тези данни не отговарят на въпроса дали дървата за огрев осигуряват изборите, но дават насока за мислене. Ако някой му се занимава с ГИС мога да му дам ексела.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *