Димитър Найденов:Ще караме незастрахован руски нефт.

Днес задавам въпрос на министъра на енергетиката. 👇🏻
Както знаем, след 5 декември влизат в сила санкциите на ЕС срещу доставките по море на суров руски нефт.
България получи дерогация от санкциите, което означава, че Лукойл ще продължи да доставя танкери с руски нефт за вътрешните нужди на българския пазар и след тази дата.

Поради санкциите обаче, след 5 декември, световните застрахователни компании преустановяват застраховането на тези товари, срещу разлив и авария.

Това означава, че след 5 декември танкерите на Лукой, превозващи суров руски нефт за България, до нефтобазата им в Росенец, вероятно ще влизат там без да са застраховани срещу разлив.

Това е риск за България от екологична катастрофа с непредвидими последици, включително да нанесе непоправими щети на летния ни туризъм за години напред.

След 5 декември българската държава трябва да поиска гаранции, включително ако се наложи да изиска Лукойл да депозира парична гаранция в необходимия размер, която да компенсира липсата на застраховка и покрие евентуални щети от разлив и авария в териториалните води на България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *