Христина Коемджиева: Очаква ни рев на неолиберали.

Мале, цялата изтръпвам пред мисълта утре какъв истеричен либерастки вой на умрело ще има.

Сака ми се, мамо, да съм европеец Ганята ще седи тъжно в малките си ай ти офисчета и био спотчета и ще маха тъжно на завинаги отиващата си изваратения, която се опитаха чрез лоши социалистически методи да наложат на нас – нормалните хора. Започва края на полово, интелектуално, сексуално, емоционално неориентираните хора и възраждането на адекватното смислено човешко съществуване, следващо истинските християнски абсолютни принципи, притежаващо стабилна психика и емоционална рефлективност, в което лицемерната истеричност няма място.

Време е да спасим бъдещите поколения от участта да живеят в един свят, направляван от либерасти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *