Как се работи за зеленото бъдеще на България?

“За постигане на целите на Европейския пакт, заложени до 2030 г, е необходимо на първо място запазване на базовите мощности в страната. Благодарение на тях, България ще гарантира енергийната си стабилност и независимост”, заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България.

От Асоциацията ясно осъзнават важността на постоянния диалог между публичния и частния сектор и се стремят да бъдат активни участници в осъществяването му, добави инж. Георгиев. Той посочи, че нееднократно са заявявали готовност да участват в целия процес по осъществяването на плавен и справедлив преход чрез тяхната експертна оценка, становища и конкретни предложения. Според него въпреки сложната геополитическа обстановка в световен мащаб, планираните реформи и поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии, определени с Европейския зелен пакт, не трябва да остават на заден план.

“Всяка централа трябва да се трансформира по начин, отговарящ на европейските изисквания, а именно намаляване на емисиите и производство на чиста енергия. За нас тази цел е постижима само с реализирането на плавен и справедлив преход”, подчерта инж. Георгиев. Според него енергийната трансформация трябва да се осъществи чрез поетапна замяна на въглищата с по-екологични горива като природен газ.

По думите на председателя на АТДБ енергийните трусове поставят с нова сила дебатите за бъдещето на един от най-важните сектори, част от икономиката на страната. Според инж. Георгиев в краткосрочен план са необходими конкретни мерки за гарантиране на доставките на горива за топлофикациите, за да могат те да осигурят надеждно и сигурно отопление за идната зима.

“Необходима е помощ за дружествата, защото се намират в изключително трудно положение. Всички топлофикации натрупаха огромни задължения вследствие на високите цени на природния газ и емисиите”, подчерта инж. Кремен Георгиев. Той е категоричен, че в дългосрочен план целият сектор има нужда от конкретни реформи, за да се постигнат амбициозните цели на Европа за нисковъглеродно производство на енергия.

“Завършването на газовата връзка с Гърция ще допринесе за задържане на цената на природния газ. Тя ще позволи да се получават по-големи доставки от по-евтиния газ. Трябва да се търсят повече възможности за доставки”, посочи инж. Георгиев. Той обясни, че военният конфликт в Украйна ясно е показал на всички страни, че зависимостта само от един източник не е добро решение. Според него е необходимо да се намери възможност за по-голям износ на електроенергия чрез свързваща инфраструктура.

“В тази сложна обстановка на икономическа и енергийна криза трябва да запазим и местния ресурс – въглищата, особено след като Европейският съюз временно се връща към твърдите изкопаеми горива при производството на електроенергия”, заяви инж. Кремен Георгиев. Като председател на Асоциацията той отново препотвърди изпълнението на ангажимента към зеленото енергийно бъдеще на България, напълно съобразено с целите на Зелената сделка.

“Трябва да се постараем България да бъде незаобиколим фактор на енергийния пазар. За целта трябва да се работи за изграждане на газопреносна мрежа с възможност за пренос на декарбонизирани газове, например водород.” посочи инж. Георгиев като допълни, че основен приоритет трябва да остане запазването на стабилността на енергийната система.

На въпрос дали е готов бизнесът да инвестира в нови технологии и зелени горива, инж. Кремен Георгиев подчерта, че много предприятия вече са започнали своята трансформация. “Всички топлофикации работят в името на зеленото бъдеще на България”, категоричен е инж. Георгиев. По думите му топлофикациите в Перник и Русе скоро ще произвеждат енергия от природен газ. Той обясни, че на този етап въглищата и в двете дружества ще се използват само по време на отоплителния сезон.

Инж. Кремен Георгиев заяви, че още от създаването на Асоциацията всички нейни членове са си поставили за цел да допринесат за развитието на енергетиката в страната в унисон с европейските закони и усилия. Той посочи, че през годините АТДБ обединява, подкрепя, изразява, защитава и отстоява общите интереси на своите членове, както и съдейства за запазването и развитието на топлофикационния сектор в България посредством диалог с българския парламент, органите на централната и местната власт и други български и европейски организации. По думите му с дейността им помагат в справянето със сложни екологични, икономически и социални предизвикателства.

Относно възможността за увеличение на цената на топлинната енергия в началото на 2023 г. председателят на АТДБ увери, че в тази сложна икономическа обстановка нито една топлофикация не иска да натоварва допълнително клиентите с високи сметки за парно и топла вода, но причината за проблема е глобална. Става въпрос за драстичния скок на цените на природния газ и въглеродните емисии.

“Тези разходи имат най-голямо влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна посочените два компонента представляват средно 80 на сто от разходите за производство на топлинна енергия”, допълни инж. Георгиев. Той посочи, че никой не може от сега да даде гаранция, че цените на парното и топлата вода ще останат непроменени след 1 януари 2023 г. и призова да не се спекулира излишно със страховете на хората.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *