ЕК предложи 460млн. на България.

Европейската комисия представи предложение на Европейския съвет за отпускане на допълнителни 460 милиона евро финансова подкрепа за България по инструмента за временна подкрепа, известен като SURE.

Възстановителният фонд на ЕС

Това означава, че заедно със сега предвидените 511 млн. евро сумата за страната ни би могла да достигне 971 милиона евро. 

След като Европейският съвет одобри предложението, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при изгодни условия. Средствата ще помогнат на България да покрие разходите, свързани с продължаването на схемата за субсидиране на заетостта, въведена в отговор на пандемията от коронавирус. По този начин страната ни ще се справи с продължаващото сериозно социално-икономическо въздействие на кризата, породена от пандемията, се посочва в съобщение на Европейската комисия.

България е осмата държава от ЕС, заедно с Белгия, Кипър, Гърция, Латвия, Литва, Малта и Унгария, която поиска подкрепа в допълнение към вече отпуснатата по инструмента SURE, и одобрена от Европейския съвет през 2020 г.

Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни ситуации – SURE е ключов елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на работните места и служителите в отговор на пандемията от коронавирус.

Ако бъде прието днешното предложение, общата финансова подкрепа, предоставена по инструмента на страните членки, ще достигне общо 93,8 милиарда евро. По механизма за подпомагане Комисията вече е изплатила 91,8 милиарда евро на 19 от страните и очаква да предприеме оставащите операции по заемане на средствата през идните месеци. Остават 6,2 милиарда евро, които все още са налични за евентуално подпомагане.

Инструментът SURE е достъпен за страните членки, които трябва да мобилизират значителни финансови средства за борба с отрицателните икономически и социални последици от епидемията от коронавирус на тяхна територия. Той може да предоставя финансова помощ до 100 милиарда евро под формата на заеми от ЕС на засегнатите държави за справянето им с внезапните увеличения на публичните разходи за запазване на заетостта.

източник:дир.бг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *