Драгомир Младенов: Г-жо Лена Бориславова, да започнем с един кратък урок по география.

📍 Г-жо Лена Бориславова, да започнем с един кратък урок по география.

🗺️ Азербайджан се намира на североизток от Турция. Турция се намира на изток от Гърция. Гърция се намира южно от България. Така. Дотук добре.

📍 Сега, за да дойде газът от Азербайджан трябва да мине през Турция да стигне до Гърция и после до България.

📍 Само, че тръбопроводът, който пренася азерски газ през Турция беше пуснат през… 2020 г. Той се нарича TANAP или трансанатолийски тръбопровод.

🤷🏻‍♂️ Нашата връзка ще бъде готова, по Ваши думи, през юли, ама май ще е септември.

📍 Казвам Ви следното, дори магически интерконекторът Комитини – Стара Загора да беше готово при първото, второто и третото правителство на Борисов, то тръбите щяха да стоят празни.

🤷🏻‍♂️ Та, госпожо Бориславова, няма как да спреш нещо “временно” или да го “забавиш” 12 години, като то работи от по-малко от 2 години. Просто е. Като един ваш близък..

Leave a Reply

Your email address will not be published.