Сагата с Кичка Бодурова и Панайот Панайотов продължава.

Leave a Reply

Your email address will not be published.