Анастасия Гешева: Възраждане не знае националните си приоритети.

Днес, въпреки трагичните инциденти в България, ще отделя време за един сериозен въпрос и ще докажа, че Възраждане не само е партия без корен, но и партия, която претендира да е национална, но не знае националните задачи и приоритети. И след това ще се оставя на мътните потоци да си текат.

Искаме да има алтернатива на мафиотските структури. Чудесно!
Ето какви са условията за алтернатива.

Първо задължително условие е една партия да има корен. Под корен, в науката се разбира – членове с принадлежност (членски внос, списък, устав), партийна структура и организация в централно и регионално отношение, ръководство и програма. Това са задължителни условия.

Второто задължително условие за съществуването на една партия е нейното идейно съдържание. Всяка партия съществува на основата на някаква идея. Националната идея не е условие, защото националната идея е културна идентичност, а не партийна принадлежност. Следователно не може да има партия, която стъпва върху основата на народа. Всички опити досега с национални партии са завършили трагично!
Това, върху което идейно трябва да стъпва една партия е икономическото развитие, а не обшествено-политическото. Уточнявам, че това са условия, които досега важаха в световен мащаб за развитието на държавността от 1000 години насам. Сега, в епохата на дигитална глобална либерална държава не знам какви икономически отношения ще се развият и следователно не мога да кажа какви партии ще възникнат. Много хора искат партиите да отпаднат, но това е глупост, защото все някакъв вид организация на обществото трябва да има и ще има. Дали ще ги наричаме партии или с други име, няма никакво значение.

Третото задължително условие е партията да има политически опит, за да бъде окачествена като такава.

Възраждане не отговаря на нито един от тези три критерия. Една партия трупа опит и извън парламента докато не е избрана още или докато е в опозиция на парламентарно представените. И аз говоря за политически опит, а не за лични борби на лидера със съда.

Когато посочвам икономическата идея на партията, аз имам предвид основата на всяка партийна структура и тя е чисто материална и физически измерима в отношението към екзистенциалността на населението. Историята не познава работещи партии, които стъпват на имагинерни нефизически основания като – национална гордост, национално чувство, национално величие.

Към всичко това добавям един много основен факт за пълната въздушност на Възраждане по отношение на развитието на България. Освен, че нямат икономическа основа, Възраждане нямат и идеологическа основа. Техните идеи са повърхностни, грандомански и силно популистки. Които не се покриват нито с реалността сега, нито със задачите на бъдещето. Може би най-голямата глупост, зад която се крие несъдържателността на всяка партия у нас, която стъпва на национална основа, е, че България може и трябва да бъде независима държава. В смисъл не да няма суверенитет, а да се развива както тя си иска. Такова нещо няма и никога няма да има! То дори не е утопия. То е като главата на една тяло да си прави каквото поиска, а останала част от тялото да се оправя. Това е пълна глупост и го заявявам научно отговорно!

Накрая искам да подчертая, че всички мафиотски партии са именно партии без корен. Те са нищо друго, но фирми. А това не означава партия. И ако ние искаме алтернатива, то не може да я получим по пътя на национално претендиращи партии. Пътят е създаване на алтернатива на фирмите, а то е повече от ясно какво трябва да бъде. Трябва да се изгради партия по всички правила за корен и тя трябва да има основа икономически модел!

Анастасия Гешева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *