Мария Касимова-Моасе: Няколко думи за толерантността.

16 ноември е денят на толерантността.
На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Член първи от нея дава определението на понатието “толерантност”.

“Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.”
И още:
“За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.”

Съществуват и т.нар. принципи на толерантността:

 • Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
 • Един за всички, всички за един!
 • Рамките ограничават човешкия дух.
 • Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
 • Не издигай стени!
  -Търпение, доброжелателност, разбиране.
 • Не бъди безразличен!
 • Обичай!
 • Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
  Това е да бъдеш ЧОВЕК!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *