Колко антитела ми трябват? Къде да се тествам и как да получа удостоверение

Хората с достатъчно антитела вече също ще могат да си издават сертификат, с който да влизат в заведения и молове. Колко антитела обаче трябва да имате, за да е достатъчно?

От 11 ноември влиза в сила възможността хората, преболедували COVID-19, да получат удостоверение за наличие на антитела, което могат да ползват за достъп до дейности на закрито.

От този вариант могат да се възползват хората, които са прекарали безсимптомно COVID-19, които са се тествали сами с тест от аптеката или които са се лекували в болница, но нямат документ за изследване с PCR или антигенен тест.

Но за да можете да получите сертификат, не е достатъчно просто да имате положителен тест за антитела.

Колко антитела ми трябват за сертификат?

За да получите удостоверение за антитела, което да важи за достъп до дейности на закрито, трябва да си направите количествен тест за антитела срещу вируса на COVID-19 (Anti-SARS-CoV2 IgG). Този тест установява не само че в организма има антитела, а и в каква концентрация са те.

Минималната стойност, при която ще получите документ, е 150 BAU/ml (Binding Antibody Units). Тази единица е на базата на стандарт на Световната здравна организация (СЗО). Резултатите от различните тестове могат да са в различни единици, но се използват коефициенти за превръщането им в BAU/ml единици.

Къде да се тествам и с какъв тест?

Изискването е тестовете да са извършени в лаборатория, която е свързана с информационната система на Министерството на здравеопазването. Тестове, направени в други лаборатории, извън България или в домашни условия, няма да се признават.

За да бъдат признати, тестовете трябва да са включени в базата данни на Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 03 ноември 2021 г. Тестовете трябва да са с най-малко 97% специфичност и най-малко 92% чувствителност.

Здравните власти съветват пациентите да проверят дали избраните от тях лаборатории отговарят на условията. Списък на лабораториите, свързани с Националната здравно-информационна система, има на сайта ѝ.

Колко време важи сертификатът?

Удостоверението за антитела е с валидност до 90 дни (три месеца) от датата на изследването. След това трябва да си направите нов тест и да получите ново удостоверение.

Мога ли да получа удостоверение със стар тест?

Не. Тестовете, направени преди 11 ноември, когато влиза в сила възможността за издаване на удостоверения за антитела, няма да се признават за издаване на документа. Ако сте си направили тест преди 11 ноември, трябва да си направите нов, за да получите удостоверение.

Къде ми признават удостоверението?

Удостоверението за наличие на антитела ще се признава за достъп до ресторанти, барове, кина и други публични места на закрито в България, които сега са достъпни само със зелен сертификат.

Удостоверението за антитела обаче не е равностойно на европейския зелен сертификат и не може да се използва за влизане в други държави.

Издават ли се в други държави от ЕС сертификати за антитела?

Засега повечето държави в Европейския съюз не признават сертификатите за наличие на антитела. Изключения са Австрия, Румъния, а от 11 ноември и България.

Основната причина ЕС да не признава тестовете за антитела като достатъчно условие за издаването на зелен сертификат е, че този вид тестове не дават информация за ефективността и качеството на антителата, а единствено за тяхното количество.

Високата концентрация на антитела не е задължително равносилна на висока степен на защита, се посочва в последния доклад на Европейската комисия. Освен това не е ясно точно какви нива на концентрация гарантират ефективна защита от повторна инфекция. Друга причина е, че липсва единен европейски стандарт за методика на тестването за антитела и за разчитане на резултатите.

източник:svobodnaevropa.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *