Димитър Стоянов:Нека не се лъжем, за момента държавите с по-висок процент на ваксинация стоят в пъти по-добре от нас що се отнася до смъртността

Журналистиката не е пропаганда! Тя търси отговори, не натрапва мнение! Като цяло е огромн грешка журналисти да се опитват да дебатират с учени по теми, по които те са изследователи. (Учените, не журналистите)
Когато говорим за COVID – 19, реалността е убиец на научни хипотези!


Нека не се лъжем, за момента държавите с по-висок процент на ваксинация стоят в пъти по-добре от нас що се отнася до смъртността. Ама и там ситуацията става критична в последните седмици. Поне що се отнася до натиска над здравната система. Но в Германия при 84-86 милиона население броят на починалите е под този у нас при население под 7 милиона. И говорим за абсолютни числа, не за процент. Без съмнение немското здравеопазване е в пъти по-добро. У нас болниците не в състояние да проведат адекватно лечение с оглед на материалната база. А тя е такава, заради коеупция и лошо управление.
Не знаем колко са починали от вътреболнични инфекции, но вирусър има значение. Най-малкото той е вкарал пациентите в подобна среда.


Има обаче много въпроси без отговор за момента. Не е ясно колко време продължава ефектът от вксинацията. При всички ли е сходно времетраенето? Ясно е още, че някой индивиди не произвеждат антитела след ваксинация, други пък си имат и без ваксина. Ама е ясно, че антителата не дават всички отговори! Безспорно е, че трябва диференциран подход. Ковид не може да бъде лекуван на конвейр!
Това обаче е изследователски проблем! Решението по темата не е на бюролратите от ЕК и ЕП. То не е и в ръцете на медиите! Учените трябва да го вземат! И дано най-сетне бъде въведена успешна медикаментозна терапия на заболелите.

Димитър Стоянов, фейсбук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *