Петър Велков: Ето какво пише в Конститицията относно ограниченията за Ковид.

📢Понеже се спекулира с темата за човешките права и Covid-19, напомням ви какво пише в Конституцията на Р. България:
📜
Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната […]. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на […] НАРОДНОТО ЗДРАВЕ и правата и свободите на други граждани.

Чл. 35. (2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, НАРОДНОТО ЗДРАВЕ и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата […] на другите граждани, както и срещу […] НАРОДНОТО ЗДРАВЕ и морала.

Чл. 52 (3) Държавата закриля ЗДРАВЕТО на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.

ПЕТЪР ВЕЛКОВ, кризисен експерт, фейсбук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *