Таня Андреева: Как Столична община “краде” от детските градини.

А вие знаехте ли, че нито лев от таксите, които ние, родителите, заплащаме в детските градини, не остава в тях? Всеки месец директорите на детските градини в София превеждат между 7 и 15 000 лв на Столична община в зависимост от размера си и повече не виждат и стотинка от тези пари.

За мен това бе шокираща информация. Детските градини в България изнемогват. Много от тях се помещават в сгради на възрастта на бабите и дядовците ни, които са енергийно и топлинно неефективни, имат нужда от основни ремонти, често по самата конструкция, и имат високи разходи.

Тази част от бюджета на детските градини, която се финансира от „Местни дейности“, не е променяна от 7 години. А цените в България се променят в рамките на седмици и месеци.

Надявам се отново на гласовете ви на тези избори, за да мога да дам всичко от себе си да разреша тези проблеми. Необходими са редица нормативни промени. Виждам, че само в 24 МИР, от който бях депутат последните два парламент, няма да се построят повече от 3 до 4 градини и това даже няма да е нито тази, нито следващата година. А състоянието на съществуващите е плачевно поради липса на пари.

Това трябва да се промени!

Таня Андреева, фейсбук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *