Не е важно дали си правил джиджи-биджи скоро, важното е да не ти личи.

Аз като цяло грам не съм нервна. Просто понякога се изнервям като се налага да общувам с хора или попадна в разни житейски ситуации. Иначе съм един нервен бетон и с апатия наблюдавам света. Може да се каже, че главната причина да съм нервна е баба ми, а тъй като баба ми винаги присъства, когато се наложи да общувам с нея, си е създала мнението че съм един много нервен човек. И тръгнала да търси лек. Не щеш ли някоя от дружките на баба ми да й изцепи, че когато девойките страдат от дефицит на джиджи-биджи и се получавало така като с мене, а баба ми после не щеш ли изцепила на цялата рода, а покрай нея на цялата махала. И сега, нали се сещате, че съм подставено напрежение как да го играя тъй хем хората да не кажат мани я тая, личи й, че не е правила джиджи-биджи от Коледа, хем да не казват Ооо, Христинке, как е, много ведро нещо днес, да не е имало джиджи-биджи снощи.

Мисълта ми е, не е важно дали си правил джиджи-биджи скоро, важното е да не ти личи.

Христина Коемджиева

https://www.facebook.com/hkoemdzhieva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *