Петър Велков: МОН с нови мерки в училищата

❗ МОН се вслушаха в поне някои от нашите предложения, НО всичко остава само на ниво препоръки, които няма да се изпълняват, както, за съжаление, не се изпълняват дори и задължителните мерки в огромна част от училищата….

“МОН: УЧИТЕЛИТЕ С МАСКИ И В ЧАС
🔴 У чителите да носят маски, включително и по време на учебните часове. Тази препоръка отправя Министерството на образованието и науката (МОН) в писмо до регионалните управления на образованието във връзка с усложнената епидемична обстановка. В момента маските в класните стаи не са задължителни за педагозите, когато спазват дистанция от поне 1,5 м от учениците.
🔴 МОН препоръчва също веднъж седмично да се тества целият персонал в училищата. Министерството на здравеопазването ще осигури безплатни тестове чрез Регионалните здравни инспекции.
🔴 Предлага се целият випуск да преминава към обучение от разстояние, ако в него има 10% ученици, болни от коронавирус. При обявен тъмночервен сценарий за съответната област, всички извънкласни дейности трябва да се провеждат онлайн или да се отложат.

❗❗❗Новите препоръки на МОН са в резултат от повишената заболеямост в страната. Данните показват почти двойно увеличение в дела на карантинираните педагози спрямо началото на учебната година, а троен е скокът при учениците.

Петър Велков, кризисен експерт, фейсбук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *