Да, имаме огромен проблем.

В интерес на истината Арката така ми харесва. Не ми харесва елементаризма на съвременното изкуство, но това не значи, че тук-там не изниква негов продукт, който впечатлява. Но всеки продукт, дори човешкият, не бива да се разглежда като изолиран случай, а в един исторически контекст. Само на фона на цивилизационните достижения, той може да бъде правилно оценен като смисъл, като нещо, което прибавя стойност към ДОСТИЖЕНИЯТА на епохата, в която вирее.

В този ред на мисли….

Не е проблем, че това не е изкуство. Проблемът е в това, че днес изкуството е на елементарно ниво. И когато продукт на този елементаризъм се въздигне в култ, дразни.

Ако Кристо твореше в други времена, неговия продукт щеше да е контраст на постиженията на изкуството тогава и вече сам по себе си ценност.

Един продукт на културата не е нещо изолирано от епохата си. Той е следствие, затова трябва да се анализира на база средата, в която е възникнал.

Да вземем пирамидите, например. Сами по себе си не са нещо велико, защото пирамидалната структура и зидаро-мазачеството са били познати в онази епоха. Те са изкуство, защото не могат да бъдат претворени. Недостижими са.

Но дори да приемем, че лесносътворимото и елементарното е изкуство. Че самата идея, че първо на теб ти е хрумнало и затова е велико, то наистина най-важната цел на изкуството е да подбужда духа. И в този ред на мисли, една обикновена клечка от кибрит, поставена на подходящото място Е ИЗКУСТВО. Но тук въпросът е не дали е изкуство, а доколко подбужда духа ни. Какво подбужда духа ни. Когато си отговорим на този въпрос, може да разберем на какво духовно равнище сме.

Ако една опакована арка подбужда духа ни, тогава духа ни има проблем. Голям проблем.

А самият факт, че целия свят се извисява от това, е ОГРОМЕН проблем.

Щяхме да го знаем, но не сме на това ниво. За съжаление.

Христина Коемджиева

https://www.facebook.com/hkoemdzhieva

Последвайте страницата ни във фейсбук, за да получавате своевременно всяка наша статия:


https://www.facebook.com/Вестникар-100432005720082/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *